ชื่อสะพานมอญ


รายละเอียด "สะพานมอญ" สะพานไม้อันเก่าแก่ของชาวไทย-มอญ ที่สร้างโดยแรงงานไทย-มอญ เพื่อเชื่อมการไปมาหาสู่กันของตนทั้งสองฝั่ง ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 20 ปี เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมือง สังขละบุรี