ชื่อด่านเจดีย์สามองค์


รายละเอียด "ด่านเจดีย์สามองค์" โบราณสถานอันเก่าแก่ของเมืองสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ห่างจากตัวเมืองสังขละบุรีเพียง 15 กม. เท่านั้น เป็นศิลปะที่อยู่คู่สังขละมาช้านาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพ่ายให้กับพม่าสมัยที่พระนเรศวรยกทัพผ่านมาทางชายแดนแห่งนี้