ชื่อวัดวังก์วิเวการาม


รายละเอียด "วัดวังก์วิเวการาม" วัดอันเก่าแก่ของชาวมอญ สร้างขึ้นโดยหลวงพ่ออุตตมะ เป็นศิลปะแบบพม่า เดิมวัดเก่าได้ถูกน้ำท่วมจึงสร้างขึ้นมาใหม่บนฝั่งแม่น้ำสามประสบ เป็นวัดที่ชาวไทย-มอญ นับถือและให้ความศรัทธากันมาก